สมัคร SC MINE ลุ้นรับ Starbucks Card หรือ Central Gift Voucher ฟรี
29 พฤศจิกายน 2016

เชิญครอบครัว SC FAMILY ลุ้นรับ Starbucks Card/Central Gift Voucher
มูลค่า 200 บาท จำนวน 20 รางวัล
เพียงสมัคร SC MINE
สนใจคลิก www.scasset.com/scmine

เงื่อนไข
• กิจกรรมนี้สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET และผู้พักอาศัยที่สมัครใช้บริการใหม่เท่านั้น
• ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดการสิ้นสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ เวลา 23.59 ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
• สิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อลงทะเบียนเข้าระบบ SC MINE และเข้าร่วมกิจกรรมหรือตอบคำถามที่ เมนู SC Family
• ลูกค้า 1 ชื่อ/ 1 สิทธิ์ / รางวัล
• 1 รหัสบัตรประชาชน / Passport number สามารถร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
• ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์มาจากการตัดสินของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนรับสิทธิ์
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/scfamily วันที่ 9 มกราคม 2560
• บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ และทำการส่งของรางวัลไปที่ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• พนักงานบริษัท SC ASSET และครอบครัว รวมถึงญาติพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลในวัน และเวลาทำการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด