SC SERVICE ON DELIVERY ปี 3
13 มีนาคม 2018

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ FIXZY แอพฯ รวบรวมช่าง และบริการดูแลรักษาบ้านที่หลากหลาย พร้อมจัดหาช่างซ่อมมืออาชีพ ส่งมอบบริการการดูแลบ่อดักไขมัน ผ่านกิจกรรม SC SERVICE ON DELIVERY โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็ค และทำความสะอาดบ่อดักไขมัน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลบ่อดักไขมันด้วยตัวเอง ณโครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช และโครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset