จัดงาน For Good to Great Living ครั้งที่ 4
28 กุมภาพันธ์ 2013

SC Family จัดงาน “For Good to Great Living ครั้งที่ 4” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านและอาคารชุด กับผู้บริหารของ SC ASSET โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ. กรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในงาน พร้อมกล่าวนโยบายดูแลลูกบ้าน SC ASSET ในปี 2556 และต่อด้วยการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ปัจจัยที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่ม” โดย นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์