The Art of Life | Define Your Life, Design Your Signature
25 กันยายน 2017

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารจาก MONTBLANC ร่วมจัดงาน “The Art of Life” : Define Your Life, Design Your Signature เชิญลูกค้า SC FAMILY 12 ครอบครัว จากโครงการต่างๆ ร่วมสัมผัสประสบการณ์เอ็กคลูซีฟ โดยการนำเอาศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างมีระดับมาให้ครอบครัว SC FAMILY ได้เรียนรู้ศาสตร์ และศิลป์ กับการสร้างสรรค์ตัวอักษรอันสุดวิจิตรในเวิร์คช้อป Calligraphy ผ่านปากกา MONTBLANC แบรนด์หรูจากเยอรมัน โดยคุณมด – รพิ ริกุลสุรกาน นักเขียนอักษรประดิษฐ์คนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นสมาชิกของ International Association of Master Penman (IAMPETH) องค์กรในประเทศอเมริกาที่ทุ่มเทด้านอักษรประดิษฐ์โดยเฉพาะ ซึ่งมีผลงานร่วมกับแบรนด์ดังมากมาย รวมทั้งวิเคราะห์ลายเส้นของลายเซ็น เพื่อความรุ่งเรือง และความสำเร็จในชีวิต โดยอาจารย์ทำนายลายเซ็นชื่อดัง อ. ธนวิสุทธิ์ และ อ. ปรีชญ เหล่าอารีย์ พร้อมเพลิดเพลินกับ Afternoon Tea จาก The Mandarin Oriental Café ณ MONTBLANC BOUTIQUE ศูนย์การค้าเกษร ชั้น G

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset