SC FAMILY WELCOME HOME ณ โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5
12 กรกฎาคม 2015

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY Welcome Home เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมฟังธรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ตามแนวคิด Lively Neighbourhood และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ บริเวณสวนส่วนกลางของโครงการ อีกทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ Home Health Check ได้เข้าให้คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบสัญญาณกันขโมย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset