กิจกรรม SC FAMILY WELCOME HOME โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต
09 พฤศจิกายน 2016

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม SC FAMILY WELCOME HOME เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฟังธรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood ณ บริเวณ
สวนสาธาณะของโครงการ

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/scasset