Mom2020 Term & Policy

โปรโมชั่น แม่จัดให้ ไม่ทันมาตรการแม่ก็จัดให้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สิทธิพิเศษดังกล่าวนี้สำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านและคอนโดในโครงการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ช่วงวันที่ 2 ก.พ. 63 -15 มี.ค. 63 และโอนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยโปรโมชั่นดังกล่าวจะได้รับ ภายใน 45 วัน หลังวันโอนวันกรรมสิทธิ์ รายละเอียดโปรโมชั่นแม่จัดให้ ไม่ทันมาตรการแม่ก็จัดได้ ขึ้นอยู่กับโครงการ และแปลงขายที่ร่วมรายการ โดยมีรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วม โปรโมชั่น ดังนี้

 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง D2 ราคาขาย 32,900,000 บาท ฟรีสวนน้ำตกหรูมูลค่า 350,000 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง B3 ราคาขาย 10,900,000 บาท ฟรีค่าจอง 100,000 บาท ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา 400 บาท , ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 2,000 บาท, ค่าบริการสาธารณะ 90,029 บาท , ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 42,014 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 2 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง 69 ราคาขาย 14,590,000 บาท ฟรีค่าจอง 100,000 บาท, ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา 400 บาท , ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 6,000 บาท , ค่าบริการสาธารณะ 112,464 บาท , ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 63,800 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว-เสรีไทย เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง 17 ราคาขาย 28,590,000 บาท ฟรีค่าจอง 100,000 บาท, ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าประกันมิเตอร์น้ำ 400 บาท, ประกันมิเตอร์ไฟ 12,000 บาท, ค่าบริการสาธารณะ เก็บล่วงหน้า 2 ปี 172,238 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอน 98,600 บาท
 • โครงการ เพฟ รามอินทรา-วงแหวน เข้าร่วมจำนวน 2 แปลง ได้แก่
  แปลง A01 ราคาขาย 9,990,000 บาท รับส่วนลด 1,000,000 บาท
  แปลง A03 ราคาขาย 11,990,000 บาท รับส่วนลดสูงสุด 2,000,000 บาท
 • โครงการ แชมเบอร์ เฌอ รัชดา-รามอินทรา เข้าร่วมจำนวน 5 แปลง ได้แก่
  B032A10 ราคาขาย 3,490,000 บาท รับเงินคืน 100,000 บาท
  B042A10 ราคาขาย 3,490,000 บาท รับเงินคืน 100,000 บาท
  B062A10 ราคาขาย 3,490,000 บาท รับเงินคืน 100,000 บาท
  B072A10 ราคาขาย 3,490,000 บาท รับเงินคืน 100,000 บาท
  B082A10 ราคาขาย 3,490,000 บาท รับเงินคืน 100,000 บาท
 • โครงการ เฮดควอเตอร์ส เอกมัย-ลาดพร้าว เข้าร่วมจำนวน 2 แปลง ได้แก่
  รับส่วนลด 5,000,000 บาท เมื่อลูกค้าได้จองซื้อบ้านจำนวน 2 หลัง คือ แปลงA5 และA6 และโอนบ้าน แปลงA5 และA6 ในคราวเดียวกันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ เข้าร่วม จำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง H2 ราคาขาย 31,900,000 บาท รับส่วนลด 2,000,000 บาท , เฟอร์นิเจอร์ Chic republic 1,000,000 บาท ,แอร์ Cassette type จำนวน 7 เครื่อง ยี่ห้อ Daikin มูลค่ารวม 320,504 บาท ได้แก่
  ขนาด 13,600 BTU จำนวน 1 เครื่อง
  ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง
  ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
  ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง E2 ราคา 50,500,000 บาท รับส่วนลด 5,600,000 บาท
 • โครงการ เดอะ เจนทริ สุขุมวิท เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 43 ราคาขาย 29,900,000 บาท รับส่วนลด 3,000,000 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์-บางนา เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 45 ราคาขาย 15,990,000 บาท ฟรีเฟอร์นิเจอร์ Chic republic 300,000 บาท , ค่าโอนฯ มูลค่า 53,409 บาท
  และรับเครื่องปรับอากาศ 9 เครื่อง ยี่ห้อ Daikin ได้แก่
  ขนาด 18,090 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคา 43,974.86 บาท
  ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,531.16 บาท ,
  ขนาด 12,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,609.16 บาท,
  ขนาด 9,000BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,148.16 บาท
 • โครงการ เวนิว พระราม 9 เข้าร่วม จำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง I1 ราคาขาย 10,590,000 บาท รับส่วนลด 1,000,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่าย 4 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน 40,750 บาท ,ค่าส่วนกลาง 2 ปี 82,128 บาท , ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 2,000 บาท , ค่าประกันมิเตอร์น้ำ 400 บาท + ฟรีเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง ยี่ห้อ Daikin มูลค่ารวม 44,304 บาทได้แก่
  ขนาด 8,900 BTU 1 เครื่อง
  ขนาด 12,700 BTU 1 เครื่อง
  ขนาด , 18,000 BTU 1 เครื่อง
 • โครงการ เพฟ บางนา เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง D06 ราคาขาย 6,490,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าประกันมิเตอร์น้ำ 400 บาท, ประกันมิเตอร์ไฟ 2,000 บาท, ค่าบริการสาธารณะ 37,502 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอน 64,900 บาท , ค่าจดจำนอง 24,907 บาท
  โครงการ วี คอมพาวด์ บางนา เข้าร่วมจำนวน 2 แปลงได้แก่
  แปลง B06 ราคา 2,490,000 บาท รับส่วนลดพิเศษมูลค่า 100,000 บาท
  แปลง A10 ราคา 40,90,000 บาท รับเงินคืน 100,000 บาท
 • โครงการ เวิร์ฟ พระราม9 เข้าร่วม จำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง O3 ราคา 3,890,000 บาท รับเงินคืนมูลค่า 100,000 บาท ,เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin 12,000 BTU 1 เครื่อง มูลค่า 19,005 บาท , ส่วนกลาง2ปี 41,962 บาท , ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 15,227 บาท ,ค่าประกันมิเตอร์น้ำและค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 2,400 บาท
 • โครงการ แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น เข้าร่วมจำนวน 5 แปลง ได้แก่
  แปลง A02A19 ราคาขาย 3,296,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 18,979.20 บาท, ค่ากองทุน 14,498 บาท และรับเงินคืนมูลค่า 50,000 บาท
  แปลง A03A09ราคาขาย 3,377,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 18,842.0 บาท, ค่ากองทุน 14,393.50 บาท และรับเงินคืนมูลค่า 50,000 บาท
  แปลง A03A23ราคาขาย 3,352,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 18,943.20 บาท, ค่ากองทุน 14,470.50 บาท และรับเงินคืนมูลค่า 50,000 บาท
  แปลง A04A27ราคาขาย 3,432,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 18,950.40 บาท, ค่ากองทุน 14,476 บาท และรับเงินคืนมูลค่า 50,000 บาท
  แปลง A06A02ราคาขาย 3,572,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 18,856.80 บาท, ค่ากองทุน 14,404 บาท และรับเงินคืนมูลค่า 50,000 บาท
 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – พระราม 5 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 27 ราคาขาย 26,900,000 บาท ฟรีเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง ยี่ห้อ Daikin ได้แก่
  รุ่น FTM28PV2S+RM28PV2S ขนาด 24,500 BTU 26,469.00 บาท
รุ่น FCNQ24MV2S+RNQ24MV2S ขนาด 24,000 BTU 45,448.00 บาท
  รุ่น FTM13PV2S+RM13PV2S ขนาด 12,700 BTU 13,088.00 บาท
  รุ่น FTM24PV2S+RM24PV2S ขนาด 22,530 BTU 23,788.00 บาท
  รุ่น FCNQ18MV2S+RNQ18MV2S ขนาด 18,000 BTU 39,548.00 บาท
รุ่น FTM18PV2S+RM18PV2S ขนาด 18,090 BTU 17,688.00 บาท
  รุ่น FTM18PV2S+RM18PV2S ขนาด 18,090 BTU 17,688.00 บาท
 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – จรัญฯ เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 57 ราคาขาย 39,000,000 บาท ค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 5 รายการ ได้แก่ ค่าบริการสาธารณะ 148,368 บาท ,ค่าธรรมเนียมการโอน 152,049 บาท, ค่าจดจำนอง 200,000 บาท, มิเตอร์ไฟฟ้า 12,000 บาท , ค่ามิเตอร์ประปา 400 บาท
 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 132 ราคาขาย 19,900,000 บาท รับส่วนลดสูงสุด 5,000,000 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 140 แบบบ้าน Varen ราคา 11,490,000 บาท ลด 1,000,000 ฟรีโอน
   รายละเอียดโอน

  1. ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา 400 บาท
  2. ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 4,000 บาท
  3. ค่าบริการสาธารณะ 36 บาท/ เดือนล่วงหน้า 2 ปี 55,901 บาท
  4. ค่าบำรุงรักษาถนนภาระจำยอม วาละ 3 บาท /  เดือนล่วงหน้า 2 ปี 4,658 บาท
  5. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% 109,900 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมการโอน 1% 34,800 บาท

  รวมค่าใช้จ่าย 209,659 บาท

  แปลง 90 แบบบ้าน Vinteren ราคา 14,490,000 บาท ลด 1,000,000  ฟรีโอน
  รายละเอียดโอน

  1. ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา 400 บาท
  2. ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 4,000 บาท
  3. ค่าบริการสาธารณะ 36 บาท/ เดือนล่วงหน้า 2 ปี 65,318 บาท
  4. ค่าบำรุงรักษาถนนภาระจำยอม วาละ 3 บาท /  เดือนล่วงหน้า 2 ปี 5,443 บาท
  5. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% 115,920 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมการโอน 1% 39,052 บาท

  รวมค่าใช้จ่าย 230,134 บาท

  แปลง 138 แบบบ้าน Sommeren ราคา 14,900,000 บาท ลด 1,000,000 ฟรีโอน
  รายละเอียดโอน

  1. ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา 400 บาท
  2. ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 4,000 บาท
  3. ค่าบริการสาธารณะ 36 บาท/ เดือนล่วงหน้า 2 ปี 67,651 บาท
  4. ค่าบำรุงรักษาถนนภาระจำยอม วาละ 3 บาท /  เดือนล่วงหน้า 2 ปี 5,638 บาท
  5. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% 139,000 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมการโอน 1% 45,000 บาท

  รวมค่าใช้จ่าย 261,689 บาท

 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง H5 ราคาขาย 13,500,000บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ได้แก่ ค่าบริการสาธารณะ 92,400 บาท ,ค่าธรรมเนียมการโอน 62,923 บาท , ค่าจดจำนอง 135,000บาท , มิเตอร์ไฟฟ้า 5,000 บาท , ค่ามิเตอร์ประปา 535 บาท เครื่องปรับอากาศ 9 เครื่อง ยี่ห้อ Daikin ได้แก่
  ขนาด BTU 18,000 2 เครื่อง ราคารวม 61,243 บาท
  ขนาด BTU 14,000 3 เครื่อง ราคารวม 49,074 บาท
  ขนาด BTU 12,000 1 เครื่อง ราคา 14,004 บาท
  ขนาด BTU 9,000 3 เครื่อง ราคารวม 35,914 บาท
  cashback 1,000,000 บาท
 • โครงการเวนิว โฟลว์ พระราม 5 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 31 ราคาขาย 9,690,000 บาท รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท พร้อมรับ เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daikin จำนวน 4 เครื่อง ได้แก่
 • โครงการ กรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 13 ราคาขาย 50,000,000 บาท รับส่วนลด 500,000 บาท
 • โครงการ วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 20 ราคาขาย 7,790,000 บาท รับส่วนลด 1,000,000 บาท
 • โครงการ เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง R02 ราคาขาย 4,890,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่าย5 รายการ ได้แก่ ค่าบริการสาธารณะ 30,360 บาท , ค่าธรรมเนียมการโอน 21,683 บาท , ค่าจดจำนอง 48,900 บาท , มิเตอร์ไฟฟ้า 2,000 บาท , ค่ามิเตอร์ประปา 400 บาท
 • โครงการ เวิร์ฟ พระราม 5 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง
  แปลง 16 ราคาขาย 3,890,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 4 รายการ 1)ค่าส่วนกลาง 2 ปี มูลค่า 35,280บาท ,2)ค่าโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 16,420บาท,3)ค่าประกันมิเตอร์น้ำ มูลค่า 400บาท, 4) ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า มูลค่า 2,000 บาท
  พร้อมรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ยี่ห้อไดกิ้น ขนาด 9000 BTU รุ่น FTM09PV2S/RM09PV2S มูลค่า 14,004 บาท เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง ยี่ห้อ xiaomi air purifier 3h มูลค่า 5,875.00 บาท
 • โครงการ เวิร์ฟ เพชรเกษม81 (V81) เข้าร่วม จำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 102 ราคาขาย 3,890,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ได้แก่ ฟรีค่าประกันมิเตอร์น้ำประปามูลค่า 400 บาท ,ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 2,000 บาท,ค่าบริการสาธารณะ 31,450 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 15,904 บาท,ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 38,900 บาทและรับเงินคืน 300,000 บาท
 • โครงการ เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 57 ราคาขาย 6,790,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ฟรีค่าประกันมิเตอร์น้ำประปามูลค่า 400 บาท, ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 4,000 บาท ,ค่าบริการสาธารณะ 42,835 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 22,668 บาท,ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 67,900 บาท และรับเงินคืน 500,000 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 3 ราคาขาย 12,990,000 บาท รับเงินคืน 1,000,000 บาท , ฟรีค่าประกันมิเตอร์น้ำประปาขนาด มาตรวัดน้ำ 3/4 นิ้ว 1,070 บาท ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30(100) 1 เฟส 5,000 บาท ค่าบริการสาธารณะ ตร.ว.ละ 41 บาท/เดือน ล่วงหน้า 2 ปี 98,990 บาท ค่าโอน 149,900 บาท ค่าจดจำนอง 119,920 บาท
 • โครงการ เวนิว โฟลว์ รังสิต เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 29 ราคาขาย 5,990,000 บาท รับเงินคืน 200,000 บาท ,ฟรีเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกิ้น Wall Type รุ่นFTKQ18TV2S / RKQ18TV2S ขนาด 18,000 BTU ราคา 19,676 บาท เครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกิ้น Wall Type รุ่น FTKQ12TV2S / RKQ12TV2S ขนาด 12000 BTU 14,433 บาท เครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกิ้น Wall Type รุ่น FTKQ09TV2S / RKQ09TV2S ขนาด 9,000 BTU 12,293 บาท + ฟรี! ค่าโอน 59,900 บาท
 • โครงการ เวนิว ติวานนท์ – รังสิต เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง R10 ราคาขาย 7,490,000 บาท รับส่วนลด 1,000,000 บาท ฟรีค่าโอนฯ 47,902.50 บาท, ค่าจดจำนอง 74,400 บาท
  ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี 75,669.60 บาท, มิเตอร์น้ำ 1,070 บาท, มิเตอร์ไฟ 2,000 บาท
 • โครงการ เพฟ รังสิต เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง Y12 ราคา 7,590,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ได้แก่ ค่าโอน 40,000 บาท, ค่าจดจำนอง 78,900 บาท, ค่าประกันมิเตอร์น้ำ 1,070 บาท, ค่าประกันมิเตอร์ไฟ 2,000 บาท, ค่าส่วนกลาง 2 ปี 77,760 บาท )
 • โครงการ เวิร์ฟ ติวานนท์-รังสิต เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง S1 ราคาขาย 2,990,000 บาท รับส่วนลด 500,000 บาท ฟรีค่าจอง 5,000 บาท, ค่าทำสัญญา 5,000 บาท ,
  ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี 17,182.80 บาท
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ราชพฤกษ์ เข้าร่วม จำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 15 ราคาขาย 19,990,000 บาท พร้อมรับเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง ได้แก่
  รุ่น FTKC28RV2S/28,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 47,558 บาท
  รุ่น FTKQ18SV2S/18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 28,824 บาท
  รุ่น FTKQ09SV2S/9,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 17,897 บาท
  รุ่น FTKQ12SV2S/12,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 63,191 บาท ( 21,064/เครื่อง )
  รุ่น FCNQ24MV2S/24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 71,676 บาท
 • โครงการ เวนิว เวสเกต เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง 51 ราคาขาย 8,690,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่าย5 รายการ ได้แก่ ค่าบริการสาธารณะ 100,716 บาท , ค่าธรรมเนียมการโอน 31,655 บาท , ค่าจดจำนอง 87,500 บาท , มิเตอร์ไฟฟ้า 2,000 บาท , ค่ามิเตอร์ประปา 400 บาท
 • โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วม จำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง BJ06 ราคาขาย 8,990,000 บาท รับส่วนลด 1,000,000 บาท พร้อมรับเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin รุ่นFTKQ18SV2S/18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 29,121 บาท, รุ่น FTKQ09SV2S/9000 BTU จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 36,388 บาท (18,194/เครื่อง)
 • โครงการ เพฟ มอเตอร์เวย์-ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง J01 ราคาขาย 4,990,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ได้แก่ ค่าโอน 25,000 บาท, ค่าจดจำนอง 50,000 บาท,ค่ามิเตอร์น้ำ-มิตเตอร์ไฟ 2,535 บาท, ค่าส่วนกลาง 55,300 บาท
 • โครงการ เพฟ บ้านโพธิ์-ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจำนวน 1 แปลง ได้แก่
  แปลง E06 ราคาขาย 4,590,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ได้แก่ ค่าโอน 22,280 บาท, ค่าจดจำนอง 56,900 บาท,ค่ามิเตอร์น้ำ-มิตเตอร์ไฟ 2,535 บาท, ค่าส่วนกลาง 49,579 บาท
 • โครงการ เพฟ ประชาอุทิศ 90 เข้าร่วมจำนวน 1 แปลงได้แก่
  แปลง H09 ราคา 7,890,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 5 รายการ ได้แก่ ค่าโอน 41,186 บาท , ค่าจดจำนอง 45,000บาท , ค่าประกันมิเตอร์น้ำ 400 บาท, ค่าประกันมิเตอร์ไฟ 2,000 บาท , ค่าส่วนกลาง 2 ปี 90,720บาท
 • โครงการ เซ็นทริค รัชโยธิน เข้าร่วมจำนวน 2 แปลงได้แก่
  แปลง 06C04 ราคาขาย 5,934,000 บาท รับส่วนลด 244,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 28,888.00 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 52,518 บาท
  แปลง 07C03 ราคาขาย 5,883,000 บาท รับส่วนลด 193,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 2 รายการ ได้แก่ ค่าส่วนกลาง 28,888.00 บาท,ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 52,692 บาท