คู่มือการใช้งาน Zoom สำหรับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก Desktop_Zoom_Manual

 

คู่มือการใช้งาน Zoom สำหรับสมาร์ทโฟน

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก Mobile_Zoom_Manual