แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 (Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Rama 5)

คฤหาสน์หรูเจเนอเรชั่นใหม่ ตกแต่งอย่างแตกต่างด้วยสไตล์ Modern Luxury โอ่อ่ากว่าที่เคยด้วยพื้นที่ใช้สอยภายใน ที่ออกแบบรายละเอียดอย่างปราณีต พร้อม Grand Double Volume Living Room และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ Eldercare Solution by SC ASSET ท่ามกลางบรรยากาศแบบส่วนตัว เอกสิทธิ์เพียง 51 หลัง ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย Triple Security System ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดเพื่อให้คฤหาสน์หลังนี้ เป็นบัญญัตินิยามของความสาเร็จที่เป็นตัวของคุณเอง

เริ่ม 33.9 ล้านบาท

บ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5

โปรโมชั่น

Sold Out!!

บ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5

ที่อยู่

ถ.นครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ทำเล

25-2-1.8 ไร่

จำนวนยูนิต

51 หลัง

สโมสร

สระว่ายน้ำ

ฟิตเนส

สวนส่วนกลาง

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ

ระบบรักษาความปลอดภัย 3 ระดับ

ระบบผ่านเข้า-ออก อัตโนมัติ

กล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ห้างสรรพสินค้า

 • โฮมโปร ราชพฤกษ์

1.3 กม.

 • เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

1.7 กม.

 • เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

2.2 กม.

 • โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

2.9 กม.

 • เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

7.2 กม.

 • ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์

7.5 กม.

 • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

11.4 กม.

 • อิเกีย บางใหญ่

11.4 กม.

 • โฮมโปร ราชพฤกษ์

1.3 กม.

 • เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

1.7 กม.

 • เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

2.2 กม.

 • โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

2.9 กม.

 • เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

7.2 กม.

 • ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์

7.5 กม.

 • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

11.4 กม.

 • อิเกีย บางใหญ่

11.4 กม.

สถานศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1.6 กม.

 • โรงเรียนเด่นหล้า พระราม5

2.3 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติดราก้อน

4.1 กม.

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

5.6 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า

10.3 กม.

 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1.6 กม.

 • โรงเรียนเด่นหล้า พระราม5

2.3 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติดราก้อน

4.1 กม.

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

5.6 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า

10.3 กม.

ศูนย์สุขภาพ

 • โรงพยาบาลบางกรวย2

0.2 กม.

 • โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

10.1 กม.

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

11.9 กม.

 • โรงพยาบาลธนบุรี 2

12.9 กม.

 • โรงพยาบาลนนทเวช

12.3 กม.

 • โรงพยาบาลพญาไท 3

13.5 กม.

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

13.8 กม.

 • โรงพยาบาลบางกรวย2

0.2 กม.

 • โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

10.1 กม.

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

11.9 กม.

 • โรงพยาบาลธนบุรี 2

12.9 กม.

 • โรงพยาบาลนนทเวช

12.3 กม.

 • โรงพยาบาลพญาไท 3

13.5 กม.

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

13.8 กม.

การคมนาคม

 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน แยกติวานนท์

7.6 กม.

 • ทางด่วนศรีรัชฯ - ด่านราชพฤกษ์

8 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

15.9 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน แยกติวานนท์

7.6 กม.

 • ทางด่วนศรีรัชฯ - ด่านราชพฤกษ์

8 กม.

 • สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

15.9 กม.

บ้านพร้อมอยู่

เลือกชมบ้านและทาวน์โฮมแปลงพิเศษ ผ่านทางระบบ SC BOOKING ON DEMAND ที่จะอัพเดทข้อมูลแปลงขายเหมือนอยู่ในโครงการ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ สามารถเลือกชมและจองโครงการที่สนใจได้ตลอดเวลาแม้อยู่ที่บ้าน

ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

งบประมาณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5

บ้านเดี่ยวย่านราชพฤกษ์ – พระราม 5 โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 คฤหาสน์หรู 3 ชั้น เจเนอเรชันใหม่สไตล์ Modern Luxury ที่ออกแบบรายละเอียดอย่างปราณีต พร้อม Grand Double Volume Living Room และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ Eldercare Solution by SC ASSET เพียบพร้อมด้วยส่วนกลางสุดหรู ทั้ง Clubhouse สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ ฟิตเนส สวนสาธารณะสีเขียวใจกลางโครงการ ท่ามกลางบรรยากาศแบบส่วนตัว เอกสิทธิ์เพียง 51 หลัง ที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมทุกจุดทั่วโครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 อีกด้วย

 

บ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยว พระราม 5 โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 ตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ ใกล้กับวงเวียนพระราม 5 เพียง 400 เมตร เชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนรัตนาธิเบศร์, ถนนกาญจนาภิเษก, ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด่านราชพฤกษ์) เพื่อเข้าสู่ตัวเมือง สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง MRT สถานีติวานนท์ ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้ง The Crystal, The Walk, HomeWorks, Homepro, โรงพยาบาลเจ้าพระยา, โรงพยาบาลธนบุรี 2, โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก, วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ โรงเรียนเด่นหล้า บ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยทุกเจนเนอเรชัน ที่โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 จาก SC Asset

ค้นหาโครงการ
พูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า