• โครงการทั้งหมด
  • โครงการใกล้ตัว
  • บ้าน
  • คอนโดมิเนียม
  • ทาวน์โฮม
พิมพ์หรือพูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ

ข่าวสารและกิจกรรม

14 พฤษภาคม 2020
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ Living Solutions Provider กล่าวว่า SC ประสบความสำเร็จจากการพลิก    กลยุทธ์การตลาดแนวราบสู่ออนไลน์ ทำให้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยในไตรมาส 2/63  จะเปิดบ้านเดี่ยวเพิ่มอีก 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวมประมาณ 5,000  ล้านบาท ราคาเริ่ม 5-50 ล้านบาท และ เตรียมปิดการขายโครงการบ้านอีก 6 โครงการ โดย 2 โครงการแรกที่จะเปิด Pre-sale ในวันที่ 16-17 พ.ค.นี้ ได้แก่
05 พฤษภาคม 2020
แคมเปญพิเศษเฉพาะ พนักงาน เอสซี แอสเสท บริษัทในเครือ และกลุ่มบริษัท Non listed เพียงท่านแชร์รหัสพนักงาน พร้อมแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาจองคอนโดมิเนียม 5 โครงการพร้อมอยู่ จาก เอสซี แอสเสท ได้แก่ โครงการ Saladaeng One, 28 Chidlom, Beatniq Sukhumvit 32, Centric Ratchayothin และ Chambers On Nut Station ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2563 ท่านก็สามารถได้รับค่าแนะนำสูงสุดถึง 80,000 บาท* พร้อมผู้ที่ท่านแนะนำก็ยังได้รับสิทธิพิเศษสูงสุด 800,000 บาท* ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ แนะ (แนะนำ) ตนเองหรือเพื่อน มาจองคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยการแชร์รหัสพนักงาน นัด (นัดหมาย) เยี่ยมชมโครงการกับพนักงานขายโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรือ Line โครงการ นำ (นำรหัสพนักงานมาแจ้ง) เพื่อนของคุณแจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสพนักงานของท่าน แก่พนักงานขายโครงการฯ ณ วันจองห้องชุด นอน (นอนรอรับเงิน) รอรับค่าแนะนำโอนเข้าบัญชี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด*
05 พฤษภาคม 2020
แคมเปญพิเศษเฉพาะ SC Family เพียงท่านแนะนำเพื่อนมาจองคอนโดมิเนียม 5 โครงการพร้อมอยู่ จาก เอสซี แอสเสท ได้แก่ โครงการ Saladaeng One, 28 Chidlom, Beatniq Sukhumvit 32, Centric Ratchayothin และ Chambers On Nut Station ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.63* ท่านและเพื่อนที่ท่านแนะนำมาจอง จะได้รับค่าแนะนำ รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 1,600,000* บาท ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ แนะ (แนะนำ) ตนเองหรือเพื่อน มาจองคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น นัด (นัดหมาย) เยี่ยมชมโครงการกับพนักงานขายโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรือ Line โครงการ นำ (นำชื่อมาแจ้ง) เพื่อนของคุณแจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการฯและบ้านเลขที่ ของผู้แนะนำที่เป็น SC Family แก่พนักงานขายโครงการฯ ณ วันจองห้องชุด นอน (นอนรอรับเงิน) รอรับค่าแนะนำโอนเข้าบัญชี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด*
20 เมษายน 2020
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท เปิดเผยว่า “ ด้วยเหตุผลจำเป็นจากสถานการณ์ COVID-19  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่  15 เมษายนที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผ้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 จะทุเลาหรือยุติลง โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และยกเลิกระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)  ซึ่งเดิมกำหนดไว้คือวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดย หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ” พร้อมกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
09 มีนาคม 2020
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำผู้นำ Living Solutions Provider โดยนายเฉลิมชัย วงษ์สุนทร หัวหน้าสายงาน บริหารโครงการ แนวสูงกลุ่ม A และนายดิเรก ตยาคี  Head of Living Soutions   จับมือกับ 2 พันธมิตรธุรกิจชั้นนำ ส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล ภายในโครงการเซ็นทริค รัชโยธิน   โดยปัจจุบันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากขึ้นทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเอสซี แอสเสท จึงได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charger Station) หรือ EV Charger Station เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า  โดยลูกบ้านสามารถเติมไฟฟ้าได้เองจากสถานีได้โดยสะดวก เพียงนำหัวจ่ายไฟต่อเข้ากับรถคล้ายกับการเติมน้ำมัน   ที่มีระบบการทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ Nasket โดยนายผรินทร์ สงฆ์ประชา และ Box24 ผู้ให้บริการล็อคเกอร์อัจฉริยะ นอกจากส่ง-รับฝาก สิ่งของ และ สั่งสินค้า ผ่านตู้ล็อคเกอร์ 24 ชั่วโมง ที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาสำหรับชีวิตคนเมืองโดยเฉพาะแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษเป็นที่แรกในประเทศไทย ที่สามารถเปิดได้ 2 ด้าน ซึ่งคนส่งของจะสามารถเปิดและใส่ของได้เลย จากนั้นจะมีระบบ Notification แจ้งเตือนไปยังเจ้าของห้องให้มารับของได้ทันที โครงการ เซ็นทริค รัชโยธิน คอนโดแต่งครบ ภายใต้คอนเซปต์ A Place for your hybrid lifestyle ห่างจากรถไฟฟ้า BTS รัชโยธิน เพียง 150 เมตร ที่มาพร้อม facilities แบบจัดเต็ม และ พื้นที่ส่วนกลางหลากหลาย Triple facilities รองรับกิจกรรมทั้ง Work, Active, Relax มีความเป็นส่วนตัวเพียง 261 ยูนิต มีแบบห้องทั้งหมด 3 แบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่  26- 55.13 ตารางเมตร พร้อมด้วย Rue Jai Automation ที่มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยแบบไร้กังวล ราคาเริ่มต้น 5.69 ล้านบาท สนใจรายละเอียดโทร 1749 หรือ www.scasset.com , www.facebook.com/scasset
26 กุมภาพันธ์ 2020
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้การเป็น Living Solutions Provider เผยทิศทางบริษัทในปี 2563 เพื่อรับมือภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน ด้วยแนวทาง ‘Resilient’ ยืดหยุ่น เพื่อความยั่งยืน พร้อมปรับตัวและมองโอกาสหา S-curve ให้บริษัทสำหรับการเติบโตระยะยาว โดยขับเคลื่อนใน 2 เรื่องหลัก คือ ‘Resilient Portfolio’ กับ ‘Resilient People’ ‘Resilient Portfolio’ แบ่งเป็น 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ For Sale , For Rent และ Living Solutions 1. For Sale เน้นแนวราบ จากการเติบโตของบ้านเดี่ยวทุกระดับราคา ในปี 2562 ที่ผ่านมา SC มี market share อันดับ 1 บ้านหรู 20-50 ล้านบาท และอันดับ 3 ของบ้านเดี่ยวทุกระดับราคา จึงมีแผนเพิ่มการเติบโตของแนวราบ โดยเพิ่มสัดส่วนของแนวราบราคาน้อยกว่า 10 ล้านบาท จาก 40% เป็น 50% ในปี 3 ปีนี้ ด้วยจุดเด่นที่พัฒนา product ครบทุก segment และตอบโจทย์ human-centric ยังได้ออกแบบ prototype ใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลาย เพื่อเป็นบ้านสำหรับทุกคน (Homes for All) ที่สำคัญ คือ การรักษามาตรฐานคุณภาพสูง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์เรา 2. For Rent เสริมพอร์ต recurring income ให้มีสัดส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอนาคตมากกว่า 20% เปิดบริษัทใหม่ชื่อ SC Expedition (บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด) มีนายเยี่ยม เศรษฐบุตร เป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรมกลุ่ม mid-to-upscale รองรับนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในไทย โดยเฉพาะกลุ่ม FIT (Free Individual Travelers) ที่ชอบท่องเที่ยวด้วยตนเองและกำลังเติบโต พร้อมด้วยเป้าหมายการเปิดโรงแรมรวม 1,000 keys ระหว่างปี 2563-2566 ประกอบด้วย 5 ทำเล ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวที่พัทยา โดยจะเปิดในกรุงเทพฯ แห่งแรกที่ราชวัตร ส่วนอีก 3 ทำเล ได้แก่ รัชดาภิเษก , สุขุมวิท, วิภาวดี อีกทั้งได้ร่วมกับ IDEO Tokyo บริษัทออกแบบและที่ปรึกษาด้านการออกแบบระดับโลก ที่ใช้แนวคิด Design Thinking มาพัฒนา concept เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ (นักท่องเที่ยว) ในแบบฉบับ SC โดยมี ‘Micro Stay’ เป็นซิกเนเจอร์เซอร์วิสในแบบเฉพาะตัวที่โรงแรมแต่ละแห่งมี solutions แตกต่างกัน สำหรับความคืบหน้าบริษัท SC Alpha Inc. (เอสซี อัลฟ่า อินคอร์ปอเรชั่น) เพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีนายอภิสิทธิ์ ลิ้มล้อมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากปัจจัยและโอกาสของตลาด อพาร์ทเม้นท์ในบอสตันที่มีศักยภาพพร้อมเติบโต จึงได้ทำสัญญาซื้อและบริหารอาคาร ที่ 244 Hanover Street & 20 Parmenter Street ในเมืองบอสตัน รัฐ แมสซาชูเซตส์ มูลค่า 24.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 3. หา S-curve ใหม่จาก Living Solutions เรามองโอกาสและหา S-curve ใหม่ บนการพัฒนา platform โดยได้เปิดตัว RueJai Club ไว้ดูแลลูกค้า ซึ่งเป็นวิถีของโลกยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบ solutions ให้กับลูกค้าทุกๆ บ้าน ด้วยโมเดลช่วยเรื่องบ้าน จัดการเรื่องชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแพ็กเกจบริการรายครั้งหรือรายเดือน สำหรับอำนวยความสะดวกทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบ้าน ได้แก่ แม่บ้าน, ทำสวน , ล้างแอร์ เป็นต้น พร้อม solutions ที่มากกว่า ได้แก่ บริการส่งน้ำ , ส่งแก็ส , ตัดผม, ซักรีด , ประกันภัย, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมายที่จะร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์ชั้นนำในอนาคต ‘Resilient People’ การให้ความสำคัญกับบุคลากร ที่เป็นหัวใจของความสำเร็จขององค์กร บริษัทได้นำวัฒนธรรมองค์กรชื่อ #SKYDIVE ภายใต้ค่านิยม (core values) 4 ประการคือ care, courage, collaboration, continuous improvement โดยทั้งหมดเป็นส่วนผสมที่ลงตัว เปิดโอกาสให้กล้าคิดและทำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องต่อการเป็น Living Solutions Provider นายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า “ ปี 2563 SC ตั้งเป้ารายได้ที่ 17,800 ล้านบาท และ ยอดขาย 18,000 ล้านบาท โดย การเติบโตของรายได้และยอดขาย มาจากโครงการเปิดขายทั้งหมด 64 โครงการมูลค่ารวมกว่า 58,300 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 51 โครงการ มูลค่ารวม 42,300 ล้านบาท พร้อมกับการเปิด 13 โครงการใหม่มูลค่า 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แนวราบ 12 โครงการใหม่ มูลค่า 12,500 ล้านบาท มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมซีรีย์ใหม่ทุกระดับราคา เริ่มต้น 2-50 ล้านบาท ทำเลวิภาวดี พระราม 5 , แจ้งวัฒนะ, พระราม 9, พัฒนาการ , บางนา-อ่อนนุช โดยเตรียมเปิดโครงการแรก วี คอมพาวด์ ติวานนท์-รังสิต ในเดือนมี.ค.นี้ แนวสูงเปิด The Crest Park Residences คอนโดระดับ Luxury พัฒนาภายใต้บริษัทเอสซี เอ็นเอ็นอาร์ วัน จำกัด (SC NNR1 Co.,Ltd.) บริษัทร่วมทุนระหว่าง SC กับ Nishitetsu Group ยักษ์ใหญ่และผู้นำในภูมิภาค คิวชูของประเทศญี่ปุ่น บนทำเล prime ที่สุดของห้าแยกลาดพร้าว เพียง 75 เมตร ถึง MRT พหลโยธิน ขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ จำนวน 429 ยูนิต มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท กำหนดเปิดขายในไตรมาส 2/63 ราคาเฉลี่ยกว่า 200,000-250,000 บาท/ตร.ม.” นายณัฐพงศ์ กล่าวสรุปว่า “ ในทุกวิกฤติ เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง เราจะใช้ความยืดหยุ่น เพื่อความยั่งยืน เราจะคิดอย่างผู้ชนะ มองหาโอกาส ในทุกวิกฤติ มี portfolio ที่ยืดหยุ่น สินค้าและบริการคุณภาพสูง และวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ จะพา SC ผ่านปีแห่งบททดสอบนี้ไปได้อย่างแน่นอน ”