การขอขึ้นทะเบียนคู่ค้า
สำหรับผู้จำหน่าย / ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมา
และผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับ
SC Asset สามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือส่งข้อมูลบริษัทมาตามช่องทางด้านล่าง ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโครงการได้รับข้อมูล และพิจารณาแล้วว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และจะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อขอนัดสัมภาษณ์
และตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
แฟกซ์
ไปรษณีย์
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร 3 ชั้น 20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ลงทะเบียนออนไลน์
** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ กับคู่ค้าทั้งสิ้น **