Research & Knowledge

ห่างกันช่วงนี้ มันคงจะดีกว่า….เพราะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายไวรัสโควิดได้ อย่างที่ทราบกันว่าการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มาจากการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อ การสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ หรือโดนละอองน้ำลาย และสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นวิธีการป้องกันเบื้องต้นที่เราพอจะทราบกันดีอยู่แล้ว ก็คือ การกินอาหารร้อน การใช้ช้อนส่วนตัว การหลีกเลี่ยงอยู่ในที่หมู่มาก รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัย งดสัมผัสใบหน้าตัวเอง หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และอีกวิธีที่รณรงค์ที่สำคัญเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ก็คือ การสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่เป็นอีกวิธีในการลดความเสี่ยง และการแพร่กระจายเชื้อได้   แล้วเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร จึงถือเป็นการสร้าง Social Distance?   ทำได้ง่ายๆ โดยเมื่อออกไปข้างนอก ควรรักษาระยะปลอดภัยซึ่งห่างประมาณ 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (ประมาณ 3 ก้าว) โดยยังคงหลีกเลี่ยงการสัมผัส รวมถึงใช้เจลอนามัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสำหรับคนในครอบครัวการสร้างระยะ Social Distance…

Read More

“บ้าน” คือ 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต นั่นหมาย…

Read More

หากถามถึงสถานการณ์ที่ชาวมหานครคุ้นชินที่สุดในตอนนี้ก็คง…

Read More

การเลือกซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตเป็นอย่างมาก…

Read More

ที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ…

Read More

ยุค 4.0 เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ผู้คนต่างก็หันมาใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์…

Read More