SC FAMILY WELCOME HOME ณ โครงการ เพฟ ประชาอุทิศ 90
06 February 2019

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญครอบครัว SC FAMILY โครงการ เพฟ ประชาอุทิศ 90

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปพร้อมฟังบรรยายธรรมโดย ท่านเจ้าคุณเทพญาณกวี วัดเทพศิรินทร์ทราวาส และรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านตามแนวคิด Lively Neighbourhood เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา