Slider
Slider

โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ


ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 3 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

เลือกประเภทโครงการ

ข้อมูลส่วนตัว

โปรโมชั่น ซินเจียยู่อี่ เอสซีจัดให้ สิทธิพิเศษได้รับทองคำแท่ง สำหรับลูกค้าจองโครงการในช่วงเวลาแคมเปญ (20 .. 63 – 2 .. 63 ) และโอนฯ ภายใน 27 มี.ค. 63 เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทองคำแท่งตามรายการ โปรโมชั่นดังกล่าวจะได้รับทองคำแท่งภายใน 45 วันหลังวันโอนฯ ที่สำนักงานขายโครงการที่จอง
สิทธิพิเศษทองคำแท่งสำหรับลูกค้าจอง และรับโอนกรรมสิทธิ์ (โดยเรียงลำดับตามเวลาจอง และเวลาการโอนกรรมสิทธิ์) มูลค่าของโปรโมชั่นแตกต่างกันตามโครงการที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้
ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 22,250 บาท จำนวน 20 ท่าน มีโครงการที่เข้าร่วมดังนี้
1) โครงการ กรานาดา 2) โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด 3) โครงการเดอะ เจนทริ 4) โครงการ เฮดควอเทอรส์
5) โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ 6) โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด
ทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 11,125 บาท จำนวน 20 ท่าน มีโครงการที่เข้าร่วมดังนี้
1) โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด 2) โครงการ เวนิว 3) โครงการ เวนิว โฟลว์ 4) โครงการ วี คอมพาวด์
5) โครงการ เวิร์คเพลส 6) โครงการ เซ็นทริค
และ ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,613 บาท จำนวน 10 ท่าน มีโครงการที่เข้าร่วมดังนี้
1) เพฟ 2) เวิร์ฟ 3) แชมเบอร์
(*ราคาทองประมาณการ วันที่ 20 .. 63)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายละเอียดโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด (ภาพทุกภาพในเอกสารฉบับนี้ เป็นภาพเพื่อประกอบการโฆษณา)
สอบถามเพิ่มเติม www.scasset.com หรือโทร. 1749