คอนโด ศาลาแดง วัน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการเงิน และองค์กรชั้นนำของกรุงเทพฯ ใกล้สถานทูตต่างๆ ถือเป็นย่านสำคัญมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร มีความเฉพาะตัวด้วยวิวเขียวขจีสุดตระการตาของสวนลุมพินี สวนสารธารณะที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านและคู่กับเมืองหลวงแห่งนี้มาอย่างยาวนาน

เริ่ม 15 ล้านบาท

โปรโมชั่น

ศาลาแดง วัน
คอนโดมิเนียม ซูเปอร์ ลักซ์ชัวรี
ฟรีโฮลด์หนึ่งเดียวใกล้สวนลุมพินี

ก.ค.นี้ พบกับ 𝙎𝙐𝙍𝙋𝙍𝙄𝙎𝙀 𝙊𝙁 7
เป็นเจ้าของห้องดูเพล็กซ์ยูนิตพิเศษ
ชั้นสูง วิวเมืองย่านธุรกิจ
แต่งครบ พร้อมอยู่ 42 ลบ.

ศาลาแดง วัน

ที่อยู่

39 ซอยศาลาแดง 1 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ทำเล

1-3-95.5 ไร่

จำนวนยูนิต

187 ยูนิต

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ห้องประชุม

สระว่ายน้ำ

ฟิตเนส

กล้องวงจรปิด

ระะบบผ่านเข้า-ออก อัตโนมัติ

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ห้างสรรพสินค้า

 • สีลมคอมเพล็กซ์

0.95 กม.

 • เซ็นทรัลเวิลด์

2.5 กม.

 • เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

2.4 กม.

 • เซ็นทรัลชิดลม

2.7 กม.

 • เค วิลเลจ

3.4 กม.

 • สยามพารากอน

3.5 กม.

 • เกษรวิลเลจ

3.2 กม.

 • จามจุรีสแควร์

2.1 กม.

 • เซนศาลาแดงบายเซ็นทรัล

0.6 กม.

 • วัน แบงค็อก

0.55 กม.

 • สีลมคอมเพล็กซ์

0.95 กม.

 • เซ็นทรัลเวิลด์

2.5 กม.

 • เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

2.4 กม.

 • เซ็นทรัลชิดลม

2.7 กม.

 • เค วิลเลจ

3.4 กม.

 • สยามพารากอน

3.5 กม.

 • เกษรวิลเลจ

3.2 กม.

 • จามจุรีสแควร์

2.1 กม.

 • เซนศาลาแดงบายเซ็นทรัล

0.6 กม.

 • วัน แบงค็อก

0.55 กม.

สถานศึกษา

 • วิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน

2.8 กม.

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.9 กม.

 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

1.1 กม.

 • โรงเรียนมาแตร์เดอี

2.9 กม.

 • วิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน

2.8 กม.

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.9 กม.

 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

1.1 กม.

 • โรงเรียนมาแตร์เดอี

2.9 กม.

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

2.5 กม.

 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

1.3 กม.

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1.3 กม.

 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

2.6 กม.

 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

2.5 กม.

 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

1.3 กม.

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1.3 กม.

 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

2.6 กม.

การคมนาคม

 • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน - ลุมพินี

0.5 กม.

 • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน - สีลม

0.6 กม.

 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว - ศาลาแดง

0.9 กม.

 • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน - ลุมพินี

0.5 กม.

 • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน - สีลม

0.6 กม.

 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว - ศาลาแดง

0.9 กม.

Office

Shopping

School

Police Station

Hospital

ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

งบประมาณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ต้องการนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ค้นหาโครงการ
พูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ