บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี (Bangkok Boulevard Vibhavadi)

บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Modern Luxury มาพร้อมกับ คลับเฮาส์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Louvre Abu Dhabi ซึ่งเอกลักษณ์ของ การนำเส้นสายการทับซ้อน มาสร้างเป็นฟาซาด ซึ่งจุดเด่นเอกลักษณ์ของการทับซ้อนของเส้นสายเหล่านี้ ควบคู่กับการหักมุมของแสงและเงา ซึ่งเกิดจากธรรมชาติ ทำให้เห็นลวดลายที่ตกกระทบลงบนพื้นที่ ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เปรียบเสมือนไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบมีสีสัน ไม่หยุดนิ่ง

เริ่ม 17.99 - 35 ล้าน

บ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี

โปรโมชั่น

เริ่มเลออ !! เปิดบ้านหรู 284 ตร.ม. ที่ดินใหญ่ 72 ตร.วา ราคาพิเศษ ปิดโครงการ 17.99 ล้าน

คลิกเพื่อลงทะเบียน

บ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี

ที่อยู่

วิภาวดี ซอย งามวงศ์วาน 47 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ทำเล

10-3-1.8 ไร่

จำนวนยูนิต

37 หลัง

สระว่ายน้ำ

ฟิตเนส

สวนส่วนกลาง

บัตรเข้า-ออก อัตโนมัติ

กล้องวงจรปิด

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ห้างสรรพสินค้า

 • เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

9.5 กม.

 • เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ

8.2 กม.

 • เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน

2.6 กม.

 • เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

9.5 กม.

 • เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ

8.2 กม.

 • เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน

2.6 กม.

สถานศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.3 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ

9.1 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพ

8.9 กม.

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2.2 กม.

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2 กม.

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.3 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ

9.1 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพ

8.9 กม.

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2.2 กม.

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2 กม.

ศูนย์สุขภาพ

 • โรงพยาบาลนนทเวช

2.6 กม.

 • โรงพยาบาลวิภาวดี

4.9 กม.

 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

6.7 กม.

 • โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

8.3 กม.

 • โรงพยาบาลนนทเวช

2.6 กม.

 • โรงพยาบาลวิภาวดี

4.9 กม.

 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

6.7 กม.

 • โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

8.3 กม.

การคมนาคม

 • BTS สถานีบางเขน (สายสีแดง)

2.7 กม.

 • BTS สถานีมหาลัย เกษตรศาสตร์ (สายสีเขียว)

5.4 กม.

 • ทางด่วนพิเศษศรีรัช (ด่านงามวงศ์วาน)

3.7 กม.

 • ทางยกระดับอุตราภิมขุ

2.8 กม.

 • BTS สถานีบางเขน (สายสีแดง)

2.7 กม.

 • BTS สถานีมหาลัย เกษตรศาสตร์ (สายสีเขียว)

5.4 กม.

 • ทางด่วนพิเศษศรีรัช (ด่านงามวงศ์วาน)

3.7 กม.

 • ทางยกระดับอุตราภิมขุ

2.8 กม.

บ้านพร้อมอยู่

เลือกชมบ้านและทาวน์โฮมแปลงพิเศษ ผ่านทางระบบ SC BOOKING ON DEMAND ที่จะอัพเดทข้อมูลแปลงขายเหมือนอยู่ในโครงการ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ สามารถเลือกชมและจองโครงการที่สนใจได้ตลอดเวลาแม้อยู่ที่บ้าน

ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

งบประมาณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี

บ้านเดี่ยวย่านวิภาวดี โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Modern Luxury พร้อมคลับเฮาส์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Louvre Abu Dhabi โดดเด่นและแตกต่าง ด้วยการนำเอาเอกลักษณ์ของเส้นสายการทับซ้อน มาสร้างเป็นฟาซาดของคลับเฮาส์ สู่ผลลัพธ์ของลวดลายซึ่งเกิดจากธรรมชาติในบริบทที่แตกต่าง เปรียบเสมือนไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบมีสีสัน ไม่หยุดนิ่ง

 

ซึ่งโครงการบ้านเดี่ยวหรู บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี ตั้งอยู่ในซอยงามวงศ์วาน 47 พร้อมเส้นทางคมนาคมที่แสนสะดวกรอบโครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี ที่สามารถเข้า-ออกได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งถนนวิภาวดี ถนนงามวงศ์วานและถนนประชาชื่น อีกทั้งยังเชื่อมต่อการเดินทางเข้า-ออกเมือง ด้วยดอนเมืองโทลล์เวย์และทางพิเศษศรีรัช เพียง 3.7 ก.ม รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีบางเขน ที่ทำให้ทุกการเดินทางของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

 

อีกทั้งยังใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น The Mall งามวงศ์วาน, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ รวมไปถึงโรงพยาบาลวิภาวดี นอกจากนี้โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดียังมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security System กล้อง CCTV พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. อีกด้วย

Slider
ค้นหาโครงการ
พูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า