แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา – อ่อนนุช (Grand Bangkok Boulevard Bangna - Onnut)

เสียงร้องเรียกแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ประสานรับในทุกอิริยาบทของความสำเร็จที่คุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนด
“แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช” คฤหาสน์หรูดีไซน์ใหม่ ภายใต้แรงบันดาลใจการออกแบบเอกลักษณ์จากสถาปัตยกรรมแห่งจากกรุง เบอลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมที่สุดของระบบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
เพื่อให้ที่นี่ได้มอบความสำเร็จ ให้เป็นของคุณในทุกวัน

เริ่ม 25 - 40 ล้าน

บ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา – อ่อนนุช

โปรโมชั่น

ที่ดินใหญ่เริ่ม 100 ตร.วา ราคาสุดพิเศษ The Grandeur Collection คฤหาสน์หรูที่โดดเด่นด้านการดีไซน์

โทร. 065-503-1999 // Line: @gbbbo

คลิกเพื่อลงทะเบียน

บ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา – อ่อนนุช

ที่อยู่

ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ทำเล

24-2-58.2 ไร่

จำนวนยูนิต

51 หลัง

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ห้างสรรพสินค้า

 • เมกาบางนา

8.4 กม.

 • เซ็นทรัล บางนา

10.5 กม.

 • พาราไดซ์ พาร์ค

12 กม.

 • ซีคอนสแควร์

13.5 กม.

 • เซ็นทรัล วิลเลจ

15.6 กม.

 • เมกาบางนา

8.4 กม.

 • เซ็นทรัล บางนา

10.5 กม.

 • พาราไดซ์ พาร์ค

12 กม.

 • ซีคอนสแควร์

13.5 กม.

 • เซ็นทรัล วิลเลจ

15.6 กม.

สถานศึกษา

 • โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์

5.4 กม.

 • วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

9.3 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

10.8 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์

13.4 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา

16.4 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์

5.4 กม.

 • วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

9.3 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

10.8 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์

13.4 กม.

 • โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา

16.4 กม.

ศูนย์สุขภาพ

 • โรงพยาบาลสิรินธร

3.8 กม.

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

9.8 กม.

 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

11.5 กม.

 • โรงพยาบาลศิครินทร์

11.9 กม.

 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

15.0 กม.

 • โรงพยาบาลสิรินธร

3.8 กม.

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

9.8 กม.

 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

11.5 กม.

 • โรงพยาบาลศิครินทร์

11.9 กม.

 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

15.0 กม.

Office

Shopping

School

Police Station

Hospital

บ้านพร้อมอยู่

เลือกชมบ้านและทาวน์โฮมแปลงพิเศษ ผ่านทางระบบ SC BOOKING ON DEMAND ที่จะอัพเดทข้อมูลแปลงขายเหมือนอยู่ในโครงการ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ สามารถเลือกชมและจองโครงการที่สนใจได้ตลอดเวลาแม้อยู่ที่บ้าน

ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

งบประมาณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว แกรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช

บ้านเดี่ยวย่านบางนา โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช คฤหาสน์หรู 2 ชั้นดีไซน์ใหม่ สไตล์ Modern Classic ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ จากสถาปัตยกรรมแห่งกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Conquer Your Victorius Living พร้อมด้วยฟังก์ชัน Double Master Bedroom และ Double Volume Spiral Staircase รองรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่ 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ 1 ห้องแม่บ้าน พร้อมด้วยเซนเซอร์กันขโมย ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Application RueJai และรองรับฟังก์ชัน Elder Care Solution สำหรับผู้สูงวัยให้สัมผัสกับการผ่อนคลายและพักผ่อนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุด จึงได้มีระบบความปลอดภัยถึง 3 ชั้น และอัพเกรดอีกระดับของความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ที่นี่เป็นบ้านที่มอบความสุขและเป็นเช้าที่ดีของคุณในทุกวัน

 

ภายในโครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช บ้านเดี่ยวทำเลบางนา คุณจะเพลิดเพลินไปกับส่วนกลางขนาดใหญ่ 2 ชั้น ที่พร้อมรองรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ Clubhouse ดีไซน์หรูสะดุดตา ที่พรั่งพร้อมไปด้วย Facilities ครบครัน บนทำเลศักยภาพสุขาภิบาล 2 ที่เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท 77 ใกล้บางนาและวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งถือว่าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่สะดวกทุกการเดินทาง ด้วยถนนอ่อนนุช, บางนา, เฉลิมพระเกียรติ, ศรีนครินทร์, พระราม 9, รามอินทรา สำหรับใครที่อยากช้อปปิ้ง ก็สามารถเดินทางไปที่เมกา บางนาได้อย่างสะดวก โดยใช้เวลาเพียง 10-15 นาที

 

นอกจากนี้ตัวโครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-อ่อนนุช ยังใกล้กับศูนย์เรียนรู้ป่ากลางกรุง ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และพักผ่อนอย่างใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วย

ค้นหาโครงการ
พูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า