แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์–จรัญฯ (Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Charan)

คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Venice ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเวนิส เมืองของสายธารแห่งความผูกพัน

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนทำเลติดถนนใหญ่ที่เปี่ยมศักยภาพในการเดินทาง

และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อกรพักผ่อนที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับคุณและครอบครัว เอกสิทธิ์เพียง 92 ครอบครัว

เริ่มต้น 35.9 ล้าน

บ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์–จรัญฯ

โปรโมชั่น

สัมผัสคฤหาสน์หรู รุ่นใหม่ล่าสุด

แรงบันดาลใจจาก “เวนิส”

คลิกเพื่อลงทะเบียน

บ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์–จรัญฯ

ที่อยู่

ถ.ตัดใหม่ พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ทำเล

61-1-20.3 ไร่

จำนวนยูนิต

92 หลัง

สโมสร

สระว่ายน้ำ

ฟิตเนส

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

สวนส่วนกลาง

ระบบรักษาความปลอดภัย 3 ระดับ

ระบบผ่านเข้า-ออก อัตโนมัติ

กล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ห้างสรรพสินค้า

 • เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า

10 กม.

 • เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

5.9 กม.

 • ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์

5.6 กม.

 • สยามพารากอน

18 กม.

 • เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า

10 กม.

 • เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

5.9 กม.

 • ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์

5.6 กม.

 • สยามพารากอน

18 กม.

สถานศึกษา

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

9 กม.

 • โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

14 กม.

 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

14 กม.

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

14 กม.

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

9 กม.

 • โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

14 กม.

 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

14 กม.

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

14 กม.

ศูนย์สุขภาพ

 • โรงพยาบาลศิริราช

11 กม.

 • โรงพยาบาล ธนบุรี

8.3 กม.

 • โรงพยาบาลพญาไท 3

8.3 กม.

 • โรงพยาบาลศิริราช

11 กม.

 • โรงพยาบาล ธนบุรี

8.3 กม.

 • โรงพยาบาลพญาไท 3

8.3 กม.

การคมนาคม

 • รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน สถานทีแยกไฟฉาย

5 กม.

 • รถไฟฟ้า สายสีเขียวอ่อน สถานีบางหว้า

8.7 กม.

 • ถนน ราชพฤกษ์

4 กม.

 • รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน สถานทีแยกไฟฉาย

5 กม.

 • รถไฟฟ้า สายสีเขียวอ่อน สถานีบางหว้า

8.7 กม.

 • ถนน ราชพฤกษ์

4 กม.

บ้านพร้อมอยู่

เลือกชมบ้านและทาวน์โฮมแปลงพิเศษ ผ่านทางระบบ SC BOOKING ON DEMAND ที่จะอัพเดทข้อมูลแปลงขายเหมือนอยู่ในโครงการ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ สามารถเลือกชมและจองโครงการที่สนใจได้ตลอดเวลาแม้อยู่ที่บ้าน

ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

งบประมาณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ

บ้านเดี่ยวย่าน ราชพฤกษ์-จรัญฯ โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ คฤหาสน์หรู 2 ชั้นสไตล์ Modern Venice ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวนิส ที่มาพร้อมฟังก์ชัน Double Volume เพียบพร้อมไปด้วย Facilities ครบครัน อาทิ Club House, Terrace, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สวนขนาดใหญ่ เพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว

 

โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ติดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 เชื่อมต่อสู่เมืองด้วยถนนราชพฤกษ์, ถนนพุทธมณฑลสาย 1, ถนนกาญจนาภิเษก, ถนนเพชรเกษม, ถนนจรัญสนิทวงศ์, ถนนพรานนก, ถนนบรมราชชนนี เดินทางเข้า-ออกตัวเมืองสะดวกด้วย ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก บ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ พร้อมระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีภาษีเจริญ และสถานีแยกไฟฉาย ใกล้ BTS บางหว้า ซึ่งอนาคตอันใกล้ยังมี BTS ส่วนต่อขยายสถานีบางพรม รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้ง The Paseo Park กาญจนาภิเษก, Seacon บางแค, The Bloc ราชพฤกษ์, J Arena ราชพฤกษ์, รพ.ธนบุรี 2, รพ.ศิริราช, รร.นานาชาติ SISB, รร.นานาชาติ Kensington อีกด้วย เอกสิทธิ์เพียง 92 ครอบครัว สำหรับคุณและครอบครัว ที่โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ จาก SC Asset

ค้นหาโครงการ
พูดชื่อโครงการ หรือทำเลที่สนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า