เอสซีฯ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
11 พฤศจิกายน 2019

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการบริษัท       (ที่สองจากขวา) พร้อมด้วย คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และ ครอบครัวชินวัตร ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้