รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
10 เมษายน 2018

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน 2560 (Housing Awards 2017) จำนวน 6 รางวัลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเอสซี แอสเสทได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภทโครงการจำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. โครงการกรานาดา ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม
2. โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ
และประเภทแบบบ้าน 4 รางวัล ได้แก่
1. แบบบ้าน ZENBI โครงการเวนิว พระราม 5-2
2. แบบบ้าน PAVE X โครงการเพฟ รังสิต
3. แบบบ้าน RATCHAPHRUEK โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ
4. แบบบ้าน ST.VINCENT โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท