เอสซี แอสเสทจับมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวฯ จัดเวิร์คช็อปสร้างเสริมประสบการณ์
01 ตุลาคม 2014

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกับคุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกันจัดเวิร์คช็อป “การพัฒนาภาษากายในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล “รู้เขา รู้เรา” ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประภัสสร ธุรนิกร ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม Jupiter อาคารชินวัตร 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557