เอสซี แอสเสท มอบทุนค่ายอาสาฯ
24 กันยายน 2013

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)มอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทให้กับ 3 มหาวิทยาลัยผ่านนักศึกษาคณะวิศวะกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชินวัตร 3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556