เอสซีฯ รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
16 ตุลาคม 2015

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment (บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน) จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน “SET Sustainability Awards 2015” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย