เอสซีฯ จัดประชุมผู้รับเหมาโครงการแนวราบประจำปี 2558
03 ธันวาคม 2015

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้รับเหมาโครงการแนวราบประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนงานโครงการใหม่ปี 2559 โดยมี คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงานถึงการเติบโตร่วมกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พร้อมกับคุณปภาณเดช พชรชานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาทรัพย์สิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน ณ ห้องสกายปาร์ค อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558