เอสซี แอสเสท เชิญชวนลูกค้า SC FAMILY นำตุ๊กตาร่วมแบ่งปันความรัก ความอบอุ่นให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
09 เมษายน 2018

บริษัทได้เชิญชวนครอบครัว SC FAMILY ร่วมนำตุ๊กตามาแบ่งปันความรัก ความอบอุ่นให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านงาน Films for Good Mornings ปี 3 เพื่อนำไปส่งต่อให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และน้องๆ ที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ในโครงการของเอสซี แอสเสท เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้สังคม