เอสซีฯ จับมือบริษัทชั้นนำ เพื่อก่อสร้างคอนโดฯ ระดับ Super Luxury โครงการ SALADAENG ONE
15 กรกฎาคม 2015

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือบริษัทชั้นนำ บริษัท ฤทธา จำกัด โดยคุณอุทร ภูษิตกาญจนา กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury โครงการ SALADAENG ONE พร้อมกับคุณวรเทพ ศิริรัตน์อัสดร กรรมการ บริษัท เอส พี คอนแทรคติ้ง จำกัด ดูแลงานระบบวิศวกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558