เอสซี แอสเสท รับรางวัล SET Awards 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
28 พฤศจิกายน 2014

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2014 ให้แก่ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้ SC ได้รับ “รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Awards of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557