เอสซี แอสเสท รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ในงาน IAA Awards จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
14 กรกฎาคม 2016

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับ นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม BEST CEO และ BEST CFO จากงาน IAA Awards for Listed Companies ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา โดยมีนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ประธานจัดงาน และนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เพื่อประกาศเกียรติคุณและความสามารถให้กับผู้บริหารยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียน แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559