เอสซี แอสเสทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
23 เมษายน 2014

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกับคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น พร้อมกับอนุมัติเช่าพื้นที่ประมาณ 1 ไร่กว่า ติดถนนพหลโยธินเพื่อพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งใหม่ อาคารชินวัตร 4 อาคารสูง 25 ชั้นและชั้นใต้ดิน โดยเริ่มก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2557