เอสซีฯ ปันน้ำใจมอบเงินเพื่อสาธารณกุศลแด่ 3 มูลนิธิ
20 พฤศจิกายน 2014

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จัดงานกอล์ฟการกุศล ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมสังคมเข้มแข็งยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน บริษัทคู่ค้า และผู้รับเหมา พร้อมกับนำรายได้และเงินบริจาคสมทบ รวมจำนวน 2,100,000 บาท แบ่งปันมอบให้กับ 3มูลนิธิ คือ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้, วัดพระบาทน้ำพุ สำหรับโครงการ “เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก” เอื้ออาทรต่อเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ และสถานสงเคราะห์ (บ้านเฟื่องฟ้า) เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ณ อาคารชินวัตร เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2557