SC ส่งมอบห้องสมุดสีส้มแห่งที่ 4
19 กุมภาพันธ์ 2013

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ร.อ.กรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบห้องสมุดสีส้ม แห่งที่ 4 ให้กับโรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาของธุรกิจที่ยั่งยืน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชน รักการอ่าน เมื่อวันก่อน