เอสซีฯ วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่
01 ธันวาคม 2014

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่ บนถนนพหลโยธิน โดยมี คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมพิธี โดยกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557