เอสซีฯ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแด่เทศบาลนครรังสิต
15 กรกฎาคม 2013

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายเกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวราบกลุ่ม B ผู้ดูแลพัฒนาโครงการไลฟ์ บางกอก บูลเอวาร์ด รังสิต มอบเงินจำนวน 1,400,000 บาท แด่นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เพื่อนำไปจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อใช้รักษาความสะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ณ เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556