SC ASSET รับรางวัล BCI ASIA AWARDS 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
31 พฤษภาคม 2016

คุณมานิจ บรรจงธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯรับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2559 (Top 10 Developers Awards 2016) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FutrureArc Journal โดยรางวัลนี้ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ SALADAENG ONE, PAVE RANGSIT โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมี มิสแอนนา ครัพส์ Chief Human Resources Development Officer BCI Academy Director เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559