กิจกรรมทำบุญฝ่าย Operation Team ประจำปี 2556
19 เมษายน 2013

คุณบุษบา ดามาพงศ์ พร้อมด้วย คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ และ ร.อ.กรี เดชชัย นำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ กว่า 200 คน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ร่วมกิจกรรมทำบุญ นั่งสมาธิ และถวายเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระธรรมกาย