SET Sustainability Awards 2018
02 พฤศจิกายน 2018

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับ นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรับ 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Sustainability Awards 2018 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding) ซึ่งเป็นปีแรกของบริษัทที่ได้รับ จากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

พร้อมกับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา